Tuesday, September 25, 2012

آزادی: اوباما، ماندلا و ما - آگاه ترین و صلح طلب ترین مردمِ زجر کشیده در تاریخ ایران

نلسون ماندلا و میشل اوباما و دخترها


بخشی از سخنرانی اوباما در صحن سازمان ملل که با نقل قول از ماندلا همراه بود و شدیداً توسط حضار مورد تشویق قرار گرفت!

«آزاد بودن تنها این نیست که زنجیرها را به دور بیاندزیم، بلکه زندگی کردن به نحویست که به آزادی دیگران احترام بگذاریم و (آن را ) افزایشش دهیم!» نلسون ماندلا

ادب مرد به ز دولت اوست، اینجا معنی می دهد. 

مطالعهء یادداشت :آزادی چیست؟ از جنس هنجار است یا نا هنجاری؟  به دوستان توصیه می شود. / ایران آباد

No comments:

Post a Comment