Monday, September 24, 2012

صبوری مردم ایران و درایت رهبران دنیای متمدن!... - «موضوع داغ» پیشنهادی که کنار گذاشته شد


بالایار محترم؛
من در تاریخ سوم مهرماه موضوع داغی به شرح: 

ایجاد کردم و در مدت زمان حداکثر 10 دقیقه تعداد 12 لینک روز از منابع مختلف به آن اضافه نمودم.
متاسفانه در همین زمان لینک مذکور از تیتراژ موضوعات داغ و احتمالاً به ارادهء یکی از مسئولین بالاترین، کنار گذاشته شد.

این موضوع بنظر من بسیار عجیب و نامربوط آمد ولی واقعاً نمی دانم باید برای امام زاده ای که جواب هم نمی دهد چه باید  بنویسم؟

چیزی که می دانم اجلاس سالانه سازمان ملل در پیش است.
آقای اوباما روز سه شنبه سخنرانی خواهد داشت و رئیس جمهور منصوب (ا.ن.) هم چهارشنبه.
این فرصت می توانست و می تواند به عنوان «یک واحد درسی» آموزش سیاسی مردم زحمت کشیده مورد استفاده قرار بگیرد
حال آنکه موضوعات داغ مورد تائید «تیم بالاترین» در 3 مهر:

-          زندان مهدی هاشمی
-          ریش سردار قاسمی
-          و ... خوردن نمایندگان است

 واقعاً نمی دانم لازم است که  اهمیت رفتار صحیح با افکار عمومی و توجه به «موج سازی احمدی نژاد» در پایین کشیدن سطح مطالبات مردم ایران ، نیاز به یادآوری داشته باشد؟

البته اینکه کسی از بالایاران بالاترین به خودش اجازه می دهد موضوع «... خوردن» را از موضوع «رفتار مردم و رهبران دنیا از یک طرف و رفتار های کودتا از طرف دیگر» مهمتر بداند. قدری اعتماد بنفس لازم دارد که وجود آن بد نیست. ولی فکر نمی کنم  همسو با اهداف روشنگرانه و ترویجِ منطقی دانائی هم بوده باشد.

کلام آخر، چنانکه «کلیک خور» مطلب «...» بیشتر است. بهتر است به اطلاع برسانم اگر با این نوع مطالب می شد دنیای بهتری را ساخت الان باید رتبه اقتصادی ایران در دنیا خیلی بالاتر از این می بود که هست.

بیشتر مزاحم نمی شوم به نظر من می شد. با طرح توجه به اهمیت موضوعات واقعی امروز و فردا در سازمان ملل فرصت های بیشتری را در اختیار گرفت و هنوز هم دیر نشده!

توضیح اینکه) دارم یادمی گیرم که پس از نوشتن این ایمیل باید منتظر تنبیه هم باشم ولی «خیر است و هر آنچه از دوست رسد نیکوست!»

کاربر- ایران آباد
*  (این مطلب عیناً در تاریخ چهارم مهرماه 1391 به «بالاترین» ایمیل شد.) 

4 مهر ماه 1391

No comments:

Post a Comment