Saturday, June 9, 2012

حضور 7 تا 9 بعد از ظهر 25 خرداد را چگونه سازمان خواهیم داد؟ سرمست از شادی باهم بودن
"مطلقاً مسالمت آمیز"، "بی دریغ عاشقانه" و "بینهایت مفید و موثر"

در ادبیات مدیریت گزاره ای داریم به این ایجاز:
اگر خودتان برای خودتان برنامه نداشته باشید، دیگران همیشه آمادگی دارند برای شما برنامه بریزند!

برنامه حضور 25 خرداد بر اساس فراخوان "شورای هماهنگی جنبش سبز امید" حضور در مراکز اصلی شهر ها بویژه پارک های زیبا و سبز و شاد در این بهار طبیعت است و حاشیه بیشتری بر آن آورده نشده است.

جوانان وفعالین جنبش سبز که با کارت شناسائی  "هر شهروند یک رسانه میرحسین موسوی" شناخته می شوند، پیغام های این حضور را به اطلاع همهء شهروندان، در دورانی که رسانه های رسمی و غیر رسمی در مصادره هستند و شهروندان ممکن است از این "فراخوان" مطلع نشوند، خواهند رساند.
این حضور برابر با اعلام فراخوان نیازی به طرح شعار و تجمعات متمرکز شده در مراکز گزدهمائی ندارد، علت اصلی این درخواست آن است که:
مطالبات معترضین به انتخابات 88 و میلیون ها ایرانی خواهان خاتمه مصادره "جمهور مردم" حتی به گوش رئیس جمهور های بزرگترین و کوچکترین کشور های دنیا رسیده است. چگونه ممکن است به گوش مخاطبین آن در ایران نرسیده باشد. وقتی طرف مقابل برای نشنیدن پیام "پول" می گیرد. اساساً نیازی به فریاد پیام حضور وجود ندارد!

 نکته جالبی در مقابله با اجتماعت مسالمت آمیز شهروندان ایرانی از طرف جناح حاکم مطرح می شود که گویا معترضین خواهان براندازی هستند، این ادعا فعلاً از طرف هیچ کس خریدار ندارد و صد البته شهروندان ایرانی و "مطالبات بر حق مردم" نیاز ندارند اثبات کنند که "برانداز" نیستند، بلکه این جناح حاکم و کودتا کرده است که باید اعتراف کند هر آنچه داشته برای سرکوب "حداقل مطالبات مردم" خرج کرده و قادر به خدشه به "منش مسالمت جویانه" آن نبوده است.

این قلم برآن است که با اشاره به منشوری که در ذیل از منش میرحسین موسوی تفسیر دارد، به نکته ای اساسی در خصوص حضور 25 خرداد ما، شهروندان، اشاره داشته باشد:
هیچ اشکالی ندارد که جناح حاکم حضور میلیونی شهروندان در پارک ها و مراکز اصلی شهر ها را که با شادی و نشاط برگزار خواهیم کرد، «خرید عید» ، «عروسی» و یا «هر چیز شاد دیگری » نامگذاری نماید، ولی «حق ندارد با بسیج عوامل حقوق بگیرش و ایجاد آشوب و بلوا بخواهد اجتماع مسالمت آمیز شهروندان را مصادره نماید! در این خصوص از دوستان جوان "هر شهر وند یک رسانه" انتظار اطلاع رسانی داریم.

واما... منشوری که از "منش میرحسین موسوی" تفسیر دارم و در یادداشت"دردنامه ای به آقای خاتمی در سالگرد دوم خرداد" نوشته شده است را جهت اطلاع تقدیم کرده ، خواهان اعلام نظر سایر دوستان "هر شهروند یک رسانه" در مورد این تفسیر خواهم بود.

« هیچ کس انتظار ندارد شما فراخوان اعتراض خیابانی و یا آشوب بدهید که یقین دارید و داریم که مردم به این خطر "تن با ارزش خود را" نخواهند سپرد.
حیف است آن اوباشی که سیلی برگونه وزیر عاقل خاتمی زد، بتواند با استخدام "ماموری که دنبال یک لقمه نان حلال برای زن وبچه اش ، صبح زود بر سرکاری که او را گمارده اند، آمده" حتی یک موی سر یک فرزند ایرانی را مورد ستم قراردهد.
روش "موسوی" "مطلقاً مسالمت آمیز"، "بی دریغ عاشقانه" و "بینهایت مفید و موثر" است. لطفاً فقط با این مردم از دردهای آن ها و خودتان بگویید و کنار بایستید. تاریخ "بینهایت راه مسالمت آمیز" برای رسیدن به خواسته های "یک ملت" به آنها ارزانی داشته و "دانائی" کلید این دستیابی است.
لطفاً اگر خجالت می کشید که بگوئید پیرو "میرحسین موسوی" هستید ، اعلام کنید راهکار های "گاندی" را پیش خواهید گرفت و به هیج لابی بدون "اطلاع مردم" تن نخواهید داد.
شما این مهم را بکنید، مردم را با امیدوار کردن به لابی گری "احمقانه" فریب ندهید.
خواهید دید که تاریخ و صلح طلب ترین مردم "تاریخ ایران" چگونه حتی معضلات "شما رهبران" را با "قدرت ایمان به عشق و شادی و زندگی حل" خواهند کرد.»
شنبه 20  خرداد 1391

No comments:

Post a Comment