Tuesday, June 19, 2012

فضای پارک‌ها برای قشر مذهبی ناامن است/وضعیت سخت معیشتی مردم/ آقای ولایتی ساعت خواب بجای صحت خواب
خبرگزاری فارس: فضای پارک‌ها برای قشر مذهبی ناامن است/وضعیت سخت معیشتی مردم


جناب ولایتی! هنوز متوجه نشده اید:

فضای ایران برای هواداران شما و خانواده های مذهبی نا امن شده است؟
بدون شوکر و باطوم و محافظ و بسیجی قدرت برگزاری "با ارزش ترین مراسم مذهبی" را هم ندارید؟
که با ادامه راهی که "حاکم جان و مال شما" در پیش گرفته، همین حداقل ها را هم از دست خواهید داد؟
که تاریخ در مورد دوران حکومت جناحی و "منصوبین نادان" بر جان و مال مردم، قضاوت سختی کرده! و بزودی رای نهائی صادر میشود؟

توصیه می شود یادداشت "آقای حاکم، منصوبین خود را در این"آینه" دیده اید؟" را برای دوستان خود ارسال بفرمائید. مطالعه بفرمایند.

No comments:

Post a Comment