Friday, June 1, 2012

به مقطع مذاکرات هسته ای در مسکو فقط دو هفته مانده(5)، مردم ایران و تحلیل گران مستقل حق دارند و باید از موارد ذیل مطلع باشند

   
1-      مذاکرات استانبول و بغداد هیچ پیشرفت قابل توجه ای نداشته، صرفاً مذاکره کنندگان 1+5 متوجه شده اند، جناح حاکم در ایران بدنبال "مذاکره برای مذاکره" است و در "موضع ضعف" هم قراردارد.
2-      جناح حاکم با "طرح دعوا" سر حجاب و کراوات، گسترش فشار بر زندانیان و"جنگ زرگری" احمدی نژادی بر سر "بودجه و هدفمندی یارانه ها" و بویژه حملات گسترده به "پس اندازهای مردم نزد سیستم بانکی"، فشار به "شهروندان" را اضافه کرده وسعی دارد "توجه مردم به حادثهء ناشی از نکبت مذاکرات هسته ای" را به نکات دیگر معطوف دارد.
3-      "مانور 12 هزار نفره از 19 کشور در خاورمیانه به رهبری آمریکا" در حال خاتمه است. فرماندهی این مانور خواستار فرستادن یک ناو جنگی دیگر به منطقه "خلیج فارس" شده است.
4-      " 2 ناو مین جمع کن انگلیسی" به "خلیج فارس" اعزام شده اند.
5-      مانور های کشور های عربی در جنوب "خلیج فارس" با هدایت آمریکائیان ادامه دارد.
6-      و...

واقعیت این است که "جناح حاکم" که "جمهوری اسلامی را در "مصادره" دارد. برای حفظ قدرت هیچ قواعد بازی را رعایت نکرده و قصد هم ندارد رعایت کند.

اگر "شهروندان ایرانی" اطلاعات و موضعگیری "عملی و موثر" برای اعمال خواسته های مشروع شان نداشته باشند. روند مذاکرات مسکو – تازه اگر مذاکره ای انجام شود – به بازی "باخت – باخت" برای مردم منطقه و مردم ایران و جناح حاکم تبدیل خواهد شد.

وقت آن است که با یاری تمامی علاقمندان به سرنوشت میهن، «دنیا و مذاکره کنندگان کشورهای 5+1  بدانند که تا زمانیکه با «نمایندگان مشروع» مردم ایران «طرف مذاکره» نیستند، هر گونه «تحریم اقتصادی» ایران و یا هر گونه «تقابل نظامی» با جناح حاکم جز ضربه زدن به «جنبش مردمی» در ایران حاصل دیگری ندارد و صرف زیاده طلبی های جناح های حاکم توجیه کننده رفتارهای منفعت طلبانهء «دنیای متمدن » امروزی نمی تواند باشد.»(نقل از یادداشت "ما و مذاکرات 3 خرداد"  بغداد)

No comments:

Post a Comment