Sunday, June 10, 2012

آقای حاکم، منصوبین خود را در این "آینه" دیده اید؟(2) - در تدارک 25 خرداد


(2)

(می دانیم که برای شما و دنیا تازگی دارد ولی توصیه می کنیم این بیانیه را با دقت بخوانید.)

آقای حاکم!
 آیا متوجه شده اید که همه ارگان های حکومتی و بویژه اجرائی تحت فرمان شما  برای بر پا کردن آتش یک آشوب و انقلاب شبانه روز در تکاپو هستند؟
-          عنان فساد و دروغ و تباهی توسط دولت مردان "انتصابی" شما رها شده است!
-          بیکاری و فقر و تبعیض بیداد می کند!
-          اعتیاد و فحشا تا درب خانه شخص شما هم کشیده شده!
-          تصادفات و حوادث رانندگی تا درب منزل جنابعالی هم رسیده!
-          نظام اقتصادی و سیستم بانکی یکی از ثروتمند ترین کشورهای عالم بطور کامل سقط است!
-          مامورین انتظامی بجای تامین امنیت شهروندان به جشنواره های سینمائی گیر داده اند!
-          وزارت ارشاد شما به دنبال بستن خانه سینماست!
-          در فضای هر روز بیشتراز روز قبل ، امنیتی شده،  سنگ ها را به قصد "معنی داری" بسته اند!
-          در فعالیت های هسته ای اما ... (شما اطلاعاتتان از ما بیشتر است)!

آیا همه اقدامات سازمان دهی شده در فوق را که برای سرنگونی نظام مورد ادعای شما و توسط عوامل "منتصب بدست شما" انجام می شود را نمی بینید؟ و یا اینکه خود را به خواب زده اید؟
(وضع غریبی است ، عوامل انتصابی شما تیشه بر ریشه تان برداشته اند و "اپوزیسیون" با حیا و دانای شما تمام قد در مقابل وقوع یک آشوب و یا انقلاب که می تواند تومار میهن ما را در هم بپیچد، به مقاومت ایستاده است!)

No comments:

Post a Comment