Sunday, June 10, 2012

ما ایرانیان صلح جو تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نمی‌شویم(3)- در تدارک بهار سبز

(3)

آقای حاکم!
ما شهروندان معترض به شمرده نشدن «رای هایمان در 22 خرداد 1388» به رئیس جمهور منتخب میر حسین موسوی!
ما شهروندان معترض به نقض آشکار «حقوق ملت» با انتصاب فردی مریض به ریاست جمهوری !
ما شهروندان معترض به حصر رهبران جنبش «سبز»و «ایرانیان صلح جو» و زندانی نمودن بهترین فرزندان میهن!

در یک نمایش حضور در تهران شرکت خواهیم کرد!
البته با بهترین روحیه و روئی گشاده و "مسالمتی" که گرفتن آن از ما کار ساده ای نخواهدبود!
شما اگر خود را به خواب نزده باشید، خواهید توانست در این حضور رمز جاودانگی "دانائی ایرانی" را مشاهده کنید.

بله!  به عواملی که برای محافظت از خودتان بسیج کرده اید. بفرمائید این جماعت معترضین را نمی توانند به آشوب و نابودی کشور وادار نمایند. "دانائی" و "صبر" بزرگترین و انقلابی ترین راه رسیدن به خواسته های این "مردم رنج کشیده" است و بقول میرحسین موسوی «ما ایرانیان صلح جو تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نمی‌شویم» و بازی چیده شدهء عوامل تان را برای تخریب و نابودی ایران، بر هم خواهیم زد.
***
ما شهروندان معترض بدینوسیله اعلام  می نمائیم :
برای نجات دنیای خود چاره ای به جز قبول نتایج انتخابات 1388 را ندارید.
هنوز جنابعالی و عوامل تان فرصت دارید که «بجای تحمل سخیفانه ترین تحقیر های یک جریان بیمارتا آخر یک دوره دولت نادانی ویا خیانت» ، از گناه مرتکب شده استغفار بکنید وبراساس منابعی ازنتیجه انتخابات 1388 که در اختیار دارید، «با دعوت ازآقای مهندس میرحسین موسوی برای تشکیل کابینه مردمی» به بزرگترین اشتباه زندگی خود خاتمه دهید.
***
تذکار:« مذاکره کنندگان کشورهای  1+5 نیز "با هوشتر" از آن هستند که به جناحی از حکومت در ایران "اعتماد" نمایند که نه تنها به دنیا و نه تنها به مردم و مطالبات بر حق مردم ایران "دروغ " می گویند. حتی به "خودشان "هم دروغ می گویند.جماعتی که "خود گوید و خود خندد"»! No comments:

Post a Comment