Sunday, June 24, 2012

پوست خربزه زیر پای سپاه - بیشترین "نگرانی" از وضعیت ایجاد شده توسط دولت برای قرارگاه "حق و وظیفه" دوستان "سپاهی" است


اینکه روش یک طرفه به قاضی رفتن و موضوعات را مطابق میل خود تفسیر کردن از طرف جناب آقای سعیدی از صاحب منصبان "سپاه" براساس رویه "متکلم الوحده" بودن روحانیت بر منابر "پنهان" است. لیکن مطالب مطرح شده از زبان ایشان در خصوص توجیه ضرورت های "بانکداری، تجارت ، دلالی پیمان های عمرانی بزرگ و... که در رسانه های روز شنبه 3 خرداد منتشر شده است، قدری "بار مسئولیت" بیشتری را طلب می کند.

 اگر ادبیات ویژه شخص رئیس جمهور منصوب با محوریت «خود گوید! و خود خندد!» مورد نظر ایشان نبوده باشد. تصویری که ایشان از شرایط فعالیت های اقتصادی تحمیل شده به "سپاه" بدست می دهند و سعی در توجیه آن را داشته اند، از بیان عمق "فاجعه ای" که با شکست های پشت سرهم نصیب سپاه خواهند کرد، عاجز است.

اینکه دولت مستقر هر جا "کم" می آورد و به دلایل گوناگون پروژه های مختلف را به قرارگاه خاتم الانبیا "پاس" می دهد صرفاً نوک کوهی از "تولید" و "باز تولید" یک "بحران هدفمند" است که در این نمای اول دیده نمی شود.

اولین نکته در این واگذاری ها، این واقعیت است که در هر حکومتی، وقتی رهبران «نالایق و بی کفایت» هستند. سربازان باید از «جان گذشتگی و فداکاری» بیشتر نشان دهند تا «ظاهر چرخ امور بر مدار دوام» بماند. و این «دردی» است که بیشتر از هر کسی دوستان "سپاهی "، امروز باید پس از سالها تحمل انواع اقسام «ناملایمات نامربوط» به آن آشنا شده باشند و آنرا با گوشت و پوست و استخوان شناخته باشند.

دومین نکته در کوتاه مدت ایجاد شکاف و فاصله اجتماعی فی بین "فعالین اقتصادی" بخش خصوصی - بعنی مردم - با سپاهیان است و به این وسیله عملاً فاصله اجتماعی قابل توجهی فی بین فعالین بخش خصوصی با آنها ایجاد می شود.

سومین نکته اما، با توجه به "سیاست های فلاکت بار اقتصادی دولت" و باتوجه به تراکم امور اقتصادی کلان بر عهده  سپاه ، گذاشتن بار تقصیر شکست های اقتصادی بردوش سپاه پاسداران و به شکست کشاندن سپاه در عرصه عمل خواهد بود.(نمونه قابل مقایسه بهره برداری قطر از میادین گاز ی خلیج فارس – حداقل 60 میلیارد دلار-  و مقایسه آن با عملکرد فرماندهی قرارگاه در پروژه های مشترک گازی با قطر - ؟ میلیارد دلار- است.)

 با توجه به 3 نکته فوق است که گشاده دستی در واگذاری پروژه های بزرگ به سپاه پاسداران، بیشتر  شبیه گذاشتن پوست خربزه بر سر راه "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" است و بنظر می رسد بیشترین نگرانی از وضعیت ایجاد شده فعلی توسط دولت برای قرارگاه و در کل، "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"، حق و وظیفه دوستان "سپاهی" باشد!

چرا؟ «برای اینکه از "خشم تولید شده" در میان فعالین اقتصادی و در مقابله با سیاست های نادانی اقتصادی دولت مستقر و با آدرس غلطی که داده میشود، بخش قابل توجهی، نصیب دوستان "سپاهی" خواهد شد.»

 این مختصر برای ثبت در تاریخ نگاشته شد و جناب ایشان می توانند به خاطر داشته باشند،  که با ادامهء مسیر در پیش گرفته شدهء فعلی  "در واقع ارگان موثر و نظامی "سپاه " قربانی سیاست های غلط دولتی خواهند شد که هر جا کم می آورد بدنبال برادران قاچاقچی می گردد".

4 تیر ماه 1391

No comments:

Post a Comment