Sunday, June 10, 2012

آقای حاکم! ما ایرانیان صلح جو تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نمی‌شویم - در تدارک 25 خرداد


(می دانیم که برای شما و دنیا تازگی دارد ولی توصیه می کنیم این بیانیه را با دقت بخوانید.)

آقای حاکم!
 آیا متوجه شده اید که همه ارگان های حکومتی و بویژه اجرائی تحت فرمان شما  برای بر پا کردن آتش یک آشوب و انقلاب شبانه روز در تکاپو هستند؟
-          عنان فساد و دروغ و تباهی توسط دولت مردان "انتصابی" شما رها شده است!
-          بیکاری و فقر و تبعیض بیداد می کند!
-          اعتیاد و فحشا تا درب خانه شخص شما هم کشیده شده!
-          تصادفات و حوادث رانندگی تا درب منزل جنابعالی هم رسیده!
-          نظام اقتصادی و سیستم بانکی یکی از ثروتمند ترین کشورهای عالم بطور کامل سقط است!
-          مامورین انتظامی بجای تامین امنیت شهروندان به جشنواره های سینمائی گیر داده اند!
-          وزارت ارشاد شما به دنبال بستن خانه سینماست!
-          در فضای هر روز بیشتراز روز قبل ، امنیتی شده،  سنگ ها را به قصد "معنی داری" بسته اند!
-          در فعالیت های هسته ای اما ... (شما اطلاعاتتان از ما بیشتر است)!

آیا همه اقدامات سازمان دهی شده در فوق را که برای سرنگونی نظام مورد ادعای شما و توسط عوامل "منتصب بدست شما" انجام می شود را نمی بینید؟ و یا اینکه خود را به خواب زده اید؟
(وضع غریبی است ، عوامل انتصابی شما تیشه بر ریشه تان برداشته اند و "اپوزیسیون" با حیا و دانای شما تمام قد در مقابل وقوع یک آشوب و یا انقلاب که می تواند تومار میهن ما را در هم بپیچد، به مقاومت ایستاده است!)

آقای حاکم!
ما شهروندان معترض به شمرده نشدن «رای هایمان در 22 خرداد 1388» به رئیس جمهور منتخب میر حسین موسوی!
ما شهروندان معترض به نقض آشکار «حقوق ملت» با انتصاب فردی مریض به ریاست جمهوری !
ما شهروندان معترض به حصر رهبران جنبش «سبز»و «ایرانیان صلح جو» و زندانی نمودن بهترین فرزندان میهن!

روز 25 خرداد در یک نمایش حضور در تهران شرکت خواهیم کرد!
البته با بهترین روحیه و روئی گشاده و "مسالمتی" که گرفتن آن از ما کار ساده ای نخواهدبود!
شما اگر خود را به خواب نزده باشید، خواهید توانست در این حضور رمز جاودانگی "دانائی ایرانی" را مشاهده کنید.

بله!  به عواملی که برای محافظت از خودتان بسیج کرده اید. بفرمائید این جماعت معترضین را نمی توانند به آشوب و نابودی کشور وادار نمایند. "دانائی" و "صبر" بزرگترین و انقلابی ترین راه رسیدن به خواسته های این "مردم رنج کشیده" است و بقول میرحسین موسوی «ما ایرانیان صلح جو تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نمی‌شویم» و بازی چیده شدهء عوامل تان را برای تخریب و نابودی ایران، بر هم خواهیم زد.
***
ما شهروندان معترض بدینوسیله اعلام  می نمائیم :
برای نجات دنیای خود چاره ای به جز قبول نتایج انتخابات 1388 را ندارید.
هنوز جنابعالی و عوامل تان فرصت دارید که «بجای تحمل سخیفانه ترین تحقیر های یک جریان بیمارتا آخر یک دوره دولت نادانی ویا خیانت» ، از گناه مرتکب شده استغفار بکنید وبراساس منابعی ازنتیجه انتخابات 1388 که در اختیار دارید، «با دعوت ازآقای مهندس میرحسین موسوی برای تشکیل کابینه مردمی» به بزرگترین اشتباه زندگی خود خاتمه دهید.
***
تذکار:« مذاکره کنندگان کشورهای  1+5 نیز "با هوشتر" از آن هستند که به جناحی از حکومت در ایران "اعتماد" نمایند که نه تنها به دنیا و نه تنها به مردم و مطالبات بر حق مردم ایران "دروغ " می گویند. حتی به "خودشان "هم دروغ می گویند.جماعتی که "خود گوید و خود خندد"»! 

No comments:

Post a Comment