Thursday, May 3, 2012

هر «یک رای» به «علی مطهری» یک «فریاد اعتراض» است

در 15 اسفند 1390 و پس از مباحثات فراوان در یادداشتی تحت عنوان «فرصت لاجرم برای ساختن تاریخ» نوشتیم:

ما بسیاریم !!
بیش از 30  روز برای این اعلام این مدل جدید از «حضور» وقت باقی است رهبران اجتماعی «مابسیاریم» در معرض آزمونی بزرگ هستند لطفاً از همه رهبران و نخبگان آرزومند ایران سرافراز بخواهیم تصمیم «مدرن» ، « مسالمت آمیز» و«سلبی» مورد نیاز را اتخاذ کنند و تنها خواسته ما این هست که عدم علاقمندی ما به نادیده شدن را به حکام و جهانیان نشان دهیم.
ما، «ما بسیاریم ها» به احترام شهدا ، زندان نگهداشته شده ها، رهبران در حصر جنبش سبز « میرحسین » ،«رهنورد»و «کروبی» و بویژه به احترام صف شکن جبهه ها « دکتر مهدی خزعلی» و تقاضای شکستن اعتصاب غذا توسط ایشان باید در «دور دوم»  انتخابات تهران مجلس نهم شرکت کنیم.

شعارهای ما در این شرکت در انتخابات که در سکوت و لاجرم «مسالمت آمیز ترین شکل» بیان می شود و می توان گوش اهریمنان را با آن کر!! کرد، این است:
مابسیاریم!!
زندانی سیاسی نمی خواهیم!!
خواسته های مهد ی خزعلی برای آزادی وجمع کردن بساط تزویر و ریا و دروغ ... مورد تائید ماست.

تهیه لیستی از کاندیدا ها که حتماً باید حداقل 25 نفر باشند و حداقل از افرادی تشکیل شوند که« دروغ گفتن  را کار بدی بدانند» بر عهده رهبران جنبش سبز و هر جریان سیاسی مورد احترام «ما بسیاریم ها» است.

تذکر: وحدت رویه همه « ما بسیاریم ها » پاشنه آشیل این تاکتیک است و مسئولیت رهبران اجتماعی در این تصمیم بیشتر است پس قبل از هر اقدام اجرائی همه باید روی آن توافق داشته باشند.

تاریخ را با گوشت و پوست و استخوان می سازیم!!
این یک فرصت لاجرم «تاریخی » است که می توان با فریاد سکوت و در «زمین حریف» گوش اهریمنان را کر کرد؟
نتیجه این تاکتیک استراتژیک غیر قابل دیده نشدن است ، با این اقدام دنیا در مقابل  عظمت فرهنگ صلح طلبانه مردم ایران  سر تعظیم فرود می آورد و بدیهی است با هیچ توجیهی نمی توان خطای رهبران در نا دیده گرفتن نتیجه انتخابات 22 خرداد 1388 را کتمان کرد و اگر ما این کار را نکنیم « تاریخ درمورد نسل حاضر قضاوت سختی خواهد داشت»
وقت تنگ است.
 15 اسفند 1390  تهران

    
امروز 15 اردیبهشت سال 1391 است و در تاریخ 14 اردیبهشت شورای هماهنگی جنبش سبزایران پس از دو ماه مباحثات در ضرورت شرکت «هدفمند» و با حداقل کف انتظارات و اینکه تک رای به علی مطهری می تواند به عنوان پرچم برای مطالبه بازگرداندن اعتماد بنفس ما مردم عمل نماید. بیانیه خود را منتشر کرده و انتخابات دور دوم مجلس در تهران ساعاتی دیگر شروع خواهدشد.

«هر یک رای به آقای علی مطهری»  یک فریاد اعتراض است که کسی نمی تواند آن را مصادره نماید.»

پس برای دفاع از حس اعتماد بنفس نزد تک تک آحاد جامعه ، شهروندان تهرانی را برای شرکت در این انتخابات و گنجاندن نام علی مطهری در لیست انتخابی خودشان تشویق می کنیم و به علی مطهری رای خواهیم داد.

بگذار تولد طفلی بنام شادی در یک روز بارانی و درست در میانه بهار و شب 14 اردیبهشت بر ما ایرانیان مبارک باشد!!
15 اردیبهشت 1391 

No comments:

Post a Comment