Monday, December 31, 2012

اعتراف می کنم که اصولاً نظر آقای احمد توکلی در خصوص "کسر عقل" در این تیم، می تواند به واقعیت نزدیک تر باشد!/ عذر خواهی رسمی


دوخبرمنتشر شده در سایت "مشرق" که در ذیل آورده شده اند را که کنار هم می گذاریم: 

خبر اول: نقل از (مشرق) - رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع خیرین سلامت کشور:
-          ضرورت توجه به مقوله سلامت بعنوان اولویت اصلی کشور/
-           هر گاه ایمان و انگیزه مردمی به میدان بیاید، کارها برکت مضاعف پیدا می‌کند/           -          مسئولان و دلسوزان باید بنحوی برنامه ریزی کرده و مسائل را در عرصه اجرایی دنبال کنند که خیال مردم از مسئله درمان آسوده شود.
خبر دوم: نقل از (مشرق) احمدی نژاد با اذعان به تأثیر صحبت‌هایش در اقتصاد:
*****
نکته اینکه:


1-        صحبت های خامنه ای فقط چند روز پس از خانه نشینی وزیر سابق بهداشت (توسط رئیس جمهور هم نظر با ایشان از کابینه اخراج شده) و در حداکثرِ نگرانی های بیماران نیازمند به دارو، "بیان" شده است.
2-       صحبت های احمدی نژاد در «چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای کلی اصل 44» - همان خصوصی سازی سابق - "بیان" شده است.
با توجه به "نورانی" بودنِ موضوعات مطرح شده از طرف سخنرانان که متخصص در امور «خود گوید و خود خندد» هستند، این قلم هیچ توضیح اضافی در خصوص "بیانات" ندارد. (همان بدون شرح)

***** 
لیکن با توجه به اهمیت انتقاد و انتقاد از خود و فرهنگ مورد نیاز در جامعه در خصوص ارزش و اعتبار معذرت خواستن!
وظیفهء خود می دانم از خوانندگان «ایران آباد» در خصوص اینکه بیشتر از 8 ماه است آدرس عوضی در خصوص «سیرک حاکمیت» به آنها داده شده "عذرخواهی" بنمایم!

- (سیرک "حاکمیت" در "ایران امروز" وپرده آخر نمایش، دیو و دلقک)

نسبت دادن افتخارِ "سیرک"  به رفتار این "مجموعه" از حاکمان، توهین به جامعهء سیرک داران محسوب می شود و به همین دلیل – با انتشار این یادداشت- از "سیرک"های رسمی و غیر رسمی در جای جای کره خاکی "عذرخواهی" میشود.

«اعتراف می کنم که اصولاً نظر آقای احمد توکلی در خصوص "کسر عقل" در این تیم، می تواند به واقعیت نزدیک تر باشد!» و در تشخیص "شخصیت" آتش بازی هایِ اخیر در کشور و نسبت دادن صفت «سیرک» به آن ممکن است اشتباه اساسی اتفاق افتاده باشد.

No comments:

Post a Comment