Monday, December 17, 2012

قابل توجه طنزنویسان و کاریکاتوریست ها! اکتشافِ داستان زین اسب - احتمالاً هاله نورِ جدید -، وارد کننده و ارزش کالای وارداتی مورد نیاز است


از روزی که موضوع اولویت تخصیص ارز مرجع برای "زین اسب" توسط وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد در رسانه ها منتشر شده است. احساس می کنم "صمدآقای" پرویز صیاد با نقش جدید در سیرک حاکمیت برنامه گذاشته و باید دیدنی باشد.

راهی که به ذهنم رسید همین نوشته است. بلکه دوستان طنز نویس و کاریکاتوریست هائی – که عاشق کارهایشان هستیم- از کنار این «زین اسب» با بی تفاوتی رد نشوند و آن نباشد که در فصل پایانی «هالهء نور» این واردات «زین اسب» با ارز مرجع برای ما و ملت مغموم تاریخ سازی بکند.

خلاصه!... با توجه به اینکه اسب سواران ترکمن صحرا معمولاً زین وارداتی لازم ندارند و زین وارداتی باید تنها به درد اسب هائی بخورد که نازشان آنقدر هست که برای سواری دادن با هواپیمای 330 به مشهد حمل می شوند. از دوستان هنرمند خواهش دارد با توجه به اطلاعات بالا و پایین:

-          بانک مرکزی می گوید 2.3 میلیارد دلار برای واردات دارو تخصیص داده است.
-          وزیر بهداشت 850 میلیون دلار را قبول دارد. - با بخش اعظم این مبلغ هم مواد آرایشی وارد شده - ؛
-          ماشین های سواری آخرین مدل به ارزش حدود 800 میلیون دلار با ارز مرجع در سال جاری وارد شده؛
-       و... "زین اسب"؛
با کلمه های ارز مرجع، دارو، بیماری های صعب العلاج، دولت، بانک مرکزی و "زین اسب" یک جملهء فرحبخش بسازند! و به ما کمک بکنند تا قبل از اینکه "صمدآقا" چشم سوژه را خالی کند؛ وارد کنندهء زین اسب و ارزش کالای وارداتی را اکتشاف بنماییم! 

No comments:

Post a Comment