Sunday, December 30, 2012

عبور دولت و بانک مرکزی از فاز «خود گوید و خود خندد» به فاز «چشم بندی و شعبده بازی»! اعتبار سکه با ارز مرجعِ دلار 7 تومانی از "ریال" دولتِ ورشکسته بیشتر نیست؟
به مدیریتِ مبتنی بر نادانی دولت منصوب خامنه ای و رئیس کل بانک مرکزی که در حال گذار از فاز «خود گوید و خود خندد» به فاز «چشم بندی و شعبده بازی» هستند؛ باید گفت «فرضآنه*»!- (یا به همان زیان خودمانی؛ خودتی!)


(*)  فرضآنه: کسی است که بیشتر از 20 سال است که تحت نظر او دلار تقلبی با «هزینه تولید هر دلار بیشتر از یک دلار تولید می شود و فکر می کند، خیلی زرنگ است.» توهم، نادانی، کلاهبرداری، جهالت و انطباق با حکایت «آش نذری ملانصرالدین» از دیگر ویژه گی های اوست.  کاربرد عملی استفاده از این لغت می تواند این باشد که بجای "خودتی" که بیشتر بار فرهنگی غیر مودبانه دارد، استفاده شود.


برای آشنایی با کاربرد لغت  "فرضآنه" و "فرضآنگی" رجوع شود به یادداشت:

No comments:

Post a Comment