Friday, August 24, 2012

زندانی به بزرگی ایران، بندعمومی تهران و بازدید مجامع بین المللی و اعتراض های "درلحظه" و "هر لحظهء" مردم

هدیه نسرین ستوده به همسزش برای سالگرد ازدواج


هفته آینده، "بند تهرانِ بازداشگاه ایران" شاهد حضور بازدید کنندگانی از "کشورهای غیر متعهد و دبیر کل سازمان ملل" خواهد بود. بحران مشروعیت و تناقضات جریان های رقیب در حاکمیت و "توهم" ناشی از نادانی، بالاخره پایان بازی "حاکمان" زا رقم زده است.

بعد از 33 سال سرکوب و چماق داریِ حاکمان دروغ و نفرت – علیرغم توصیه های مهدوی کنی – سیستم کودتا خود را در معرض امتحانی قرار داده است که "مردودی" در آن از قبل رقم خورده است.

آقایان فکر می کنند با آب نبات پلاستیکی – 60 میلیارد دلار مقاوله نامه های همکاری اقتصادی – می توانند بخشی از سران و رهبران دنیای به شدت کوچک شدهء "دهکده جهانی" را به صفوف از هم پاشیدهء فقر و نادانی دعوت کرده و روزگار سیاه شدهء حکومت هائی از جنس "بشار اسد" را در مسیر دوام بکشانند. زهی خیال باطل!

آقای حاکم!

دنیا خیلی کوچک تر از آن است که بشود در زیر تابش نورِ رشد و توسعهء بشر، در مسیر جهالت و سرکوب، "کسی" بتواند به حکومت خود دوام بدهد.

ترسِ از برگزاری این اجلاس نشانه های روشنی از "ناامیدی" شما و جیره خواران شماست! تعطیل کردن حیات اقتصادی و اجتماعی، کشیدن چهار لایه حفاظب امنیتی بر روی شهر و ... راه بجائی نمی تواند ببرد.


شهروندان آگاه و مسئول تهرانی اما! قدری سرگرمی برای این اجلاس تدارک دیده اند.

حضور فعال در همه عرصه های اجتماعی! اعتراض هایِ در لحظه  – و هر لحظهء – مردم تهران وجود بی وجودتان را به مسخره خواهند گرفت. در طی این یک هفته قدری حضور مردم و "جوانان سبز" را مشاهده خواهید کرد.

این یک برنامه روشن و مبرهن است:

در هفته آتی، به هر دلیل و هرجا که دلمان خواست به اعتراضات خود دامن خواهیم زد. هیچ برنامه از پیش تعریف شده را منتظر نباشید و "جوانان جنبش سبز" خواب خوش حکومت مداری کودتائی را – حتی – در خلوت خوابگاه های تدارک دیده شده بر هم خواهند زد!

همین!   
نقل از iranabadblog

No comments:

Post a Comment