Sunday, August 19, 2012

عید فطر مبارک! (31 روز تا 30 شهریور 1391) روز شمار تا مراسم بزرگداشت "چهلم" جان باختگان زلزله آذربایجان

با اجازه از برو بکس شهرک ولیعصرزلزله آذربایجان به نقطه عطفی در زندگی اجتماعی مردم ایران تبدیل شده است و تمامی شواهد آشکار و نهان دلالت بر تحقق این مهم را دارد.

نبود دولتی خدمتگذار برای سازمان دادن امداد در مقابل این ضایعه طبیعی، اولین نمود آشکار برای مردم ایران ، بلافاصله پس از 21 مرداد و واقع شدن "زلزلهء" اخیر بود. تمامی تبلیغات و فرافکنی های دولت "منصوب" آقای خامنه ای در خصوص خدمت به مردم نقش بر آب شد.

اگردر زیر سایه افشای اختلاس های 3000 میلیاردی متعدد – حداقل 47000 میلیارد- (مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس) که با مشارکت و مدیریت آقایان انجام شده بود، کوس رسوائی دروغ و نیرنگ دولت و جناح حاکم بر کوی و برزن نواخته شده بود. بلافاصله و پس از وقوع رلرله آخرین توهماتِ اینکه مشکلاتِ سالهای اخیرِ کشور ناشی از توطئه دشمنان ایران بوده، نیز نقش بر آب شد.

دولت احمدی نژاد چیزی برای پنهان کردن نداشت و به اتفاق وزیر مسکن و شهر سازی به مدینه و مکه متواری شدند – البته احتمالاً برای "دخل بستن" برای نجات از آتش خشم مردم زنج کشیده ایران! –

 اگر ولید جنبلاط به خود اجازه میدهد که به آقای جلیلی نمایندهء آقای خامنه ای پیام دهد که بهتر است بجای دخالت در امور منطقه، قابلیت های "مشعشع" خود را صرف حل مشکل "مرغ" برای مصرف ایرانیان بنماید، مردم ایران نیز بر این موضوع وقوف کافی یافته اند.

حال که یقین حاصل است که "امام زمان" مورد ادعای آقایان مصباح و جنتی در انتخاب و ابلاغ لیست دولت احمدی نژاد نقشی نداشته و در صورت تداوم "خرافه" و گزافه گوئی های حاکمان، حداقل اصول ایمنی "حیات" در ایران نیز  از گزند راهزنان در امان نخواهد بود. باید از کوبیدن بر طبل جنگ و درگیری در منطقه برای فرار از بحران هایِ خود ساختهء حاکمان جلو گیری کرد!

وقت آن شده است که "جناح حاکم" در 31 روزِ باقی مانده  تا مراسم چهلمِ جان باختگانِ زلزله آذربایجان – تنها فرصتی که برای حاکمان باقی مانده است - به نوبت:

-          بابت کوتاهی های تاریخی و "سرگردنه" گیری بویژه از سال 88 به این طرف به معذرت خواهی از مردم آزادهء ایرانی،
-           استعفاء  از وظایفی که برای آقایان در نظر گرفته شده و قادر به انجام آن ها در حداقل های قابل قبول نیز نبوده اند،
-          عدم ایجاد مزاحمت در مسیر بازسازی مناطق زلزله زده که نهادهای مردم و هنرمندان و ورزشکاران میهن بازسازی آن ها را شروع کرده اند،
پرداخته و حداقل های مورد انتظار مردم را در این موارد بجای آورند.

بدیهی است که عملکرد حاکمان تحت مدیریت آقای خامنه ای از 21 مرداد 91 و با وقوع زلزله آذربایجان در مرکز توجه تمامی آحاد جامعه از روستائیان  تا کارگران و شهروندان آگاه و شبکه های اجتماعی "سبز" قرار دارد و فرآیند "تصمیم سازی" مردم در خصوص ادامه حیات سیاسی آقایان شروع شده است.

اگر آقایان تاکنون مورد لطف مردم ایران بوده اند هیچ دلیلی برای ادامهء این لطف،( برای کسانی که "درک" نمی کنند و یا نمی خواهند "بفهمند" که برای رسیدن به «حداقل های اینکه "انرژی هسته ای" حق مسلم مردم باشد.» داشتن سرپناه مقاوم در مقابل زلزله "حق مسلم" آنان بوده و «چراغ جادوی "دروغ ونیرنگ" آقایان دیگر شکسته و جادوئی در خدمت به آنان بروز نخواهد داد.») وجود ندارد.

روشن است که بعد از روز شمار اعلام شده، و در صورت عدم اقدام  به موقع در این خصوص، هیچ علتی برای تحمل حکومتِ دروغ و نیرنگ برای مردم رنج کشیدهء ایرانی هم زمان با برگزاری مراسم چهلم جان باختگان زلزله آذربایجان وجود نخواهد داشت.
یا حق
29 مرداد1391

No comments:

Post a Comment