Wednesday, November 14, 2012

طرح ارزی و ریالی مجلس "سرداران" برای گذار از دوران «اختلاس و ورشکستگی اقتصادی»! ...به گونه‌ای که بدهی دولت جزو سرمایه بانک‌ها به حساب آید؟

قدرت تخریب نقدینگی را هنوز نمی دانیم؟


در گفتگو با مهر اعلام شد؛
   اعلام وصول طرح 11 ماده ارزی/ راهکار افزایش سرمایه بانک ها - اینجا
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح 11 ماده‌‌ای ارزی با 117 امضا اعلام وصول شده است، گفت: مواد دیگری از جمله موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها به این طرح اضافه خواهد شد.

ارسلان فتحی‌پور در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت طرح 11 ماده‌ای ارزی خود اظهار داشت:‌ طرح "ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی" روز گذشته با قید یک فوریت و امضای 117 نفر از نمایندگان اعلام وصول و برای جمع‌بندی نهایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد...
*** 
بجای نقد:

اقداماتی که از طرف مجلس برای چاره جویی مشکلات اقتصادی ( عمدتاً ارزی و ریالی) در حال انجام است. آدمی را یاد روایتی می اندازد که: 
از همشهری می پرسند؛ «کشتی شما غرق شده و در وسط دریا داخل آب تنها هستی. در همین موقع متوجه میشوی که کوسه ای دارد به سمت شما می آید چکار می کنی؟
             در جواب: 
             - خوب معلومه می روم بالای درخت! :)
             - آخه مرد حسابی وسط دریا درخت از کجا پیدا می کنی؟
             - مگر نمی بینی ، مجبورم، مجبور!

خواندن این مصاحبه و خبر «اعلام وصول طرح 11 ماده ارزی/ راهکار افزایش سرمایه بانک ها» برای رصد تحولات و چشم بندی های آتی سیستم سیاسی که "دچار" فساد سیستمی مافیائی شده و هنوز چند صباحی دیگر امید پایداری دارد، لازم است.

وقتی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلسِ "سرداران" می گوید:« افزایش سرمایه بانک‌ها از سه طریق "فروش اموال و دارایی‌های بانک‌ها، واگذاری سهام بانک‌ها در بورس و تهاتری شدن بدهی دولت به بانک‌ها به گونه‌ای که بدهی دولت جزو سرمایه بانک‌ها به حساب آید" انجام خواهد شد.»(نقل از خبر)
آدمی حیران می ماند که کدام یک از 3 طریق افزایش "نقدینگی" اعلام شده را ایشان از "جنس سرمایه" تشخیص داده اند؟ وچرا؟
(البته جواب همان گزارهء «مگر نمی بینی، مجبورم، مجبور!» در روایت بالا است.)

24 آبان 1391

پی نوشت: 
مطالعهء یادداشت « دن کیشوت های "فرضآنه" و افسانهء دلارهای تقلبی » در این موضوع توصیه می شود.

No comments:

Post a Comment