Wednesday, July 4, 2012

پیش آشنائی با "سیستم عصبی انسان" و شگفتی های طبیعی رهبری دیالکتیکی متقابل مغز و اندام - به این موضوع بیاندیشیم(افکار عمومی قوی ترین امکان رسیدن به "سبز" در آرزوست.)

دستگاه عصبی  بدن انسان در واقع پیچیده ترین سیستم جمع آوری اطلاعات محیطی و انطباقی در یک موجود زنده و پیشرفته ترین ابزار "تصمیم سازی" و "رهبری" در یک سیستم حیاتی پیچیده است.

 وقتی دانشمندان برای اولین بار در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که پس از برداشتن کامل "مغز"  موش آزمایشگاهی هنوز عملکردهائی که انتظار می رفت تنها از طریق  مغز "هدایت " می شوند، ادامه می یابد. انقلابی در سیستم های مدیریت و رهبری بوجود آمد و شکل سازمانی ارگانها وفعالیتهای بشری به سمت سازماندهی "سوپر ارگانیک" جهش کرد.

در این یادداشت فقط از دوستان علاقمند خواسته می شود با دیدن نمایه های همراه به موضوع اهمیت "سیستم عصبی" در یک واحد حیاتی کوچک مثل انسان توجه کرده، در مورد کاربرد این سیستم در شکل گیری سازمان های اجتماعی در جامعه و میزان نیاز به  الگو برداری از آن برای هدایت ارگانیسم حیاتی، بیاندیشند.

در آینده و با کمک صاحب نظران متخصص در امور، موثر دراین الگوبرداری، باهم بیشتر خواهیم اندیشید!

پروژه مورد مطالعه و بررسی به عنوان « سیستم عصبی یاری مردم ایران » (سعی ما) پیشنهاد خواهد شد. که موتور حرکتی آن "خالص ترین انرژی شناخته شده" یعنی "افکار عمومی" می تواند باشد!مطالب ذیل عیناً از سایت "جنجالی" استفاده شده است.(لینک ذیل) با تشکر  
    آناتومی دستگاه عصبی
No comments:

Post a Comment