Sunday, July 8, 2012

بالا بالا بالاتر، هر چه بالاتر بهتر! هرچی بهتر زیباتردر  دنیای "کلیک"ها و "لایک"ها و "شیر"ها  به سر می بریم. این دنیا دنیای "ارائه" است. ارائه آن چیزی که داری! روشن است که در این دنیا کسانی که چیزی برای "ارائه" نداشته باشند. صرفاً به عنوان تماشاچی های خنثی "عمل" نخواهند کرد. آن هائی که چیزی برای "ارائه" ندارند، ابزار سلطهء آنهائی هستند که "حرفی برای گفتن دارند و قادر هستند "عکس العمل" دیگران را به عنوان محصول اقدامات خود "برداشت" نمایند.

صد البته در این دنیا نیز به مانند دنیای زمینی و عینی هنوز قاعده پیروزمند، قاعده "برنده، برنده" است. جدا از اینکه کسی فاعل به این برنده بودن بوده و یا اینکه برنده بودن  او "واکنشی" به برنده بودن کنشگران پیشرو باشد. حرکت های "مشارکت پذیر" مورد حمایت "اجتماعات پذیرنده" قرار می گیرند و نقش خود را بر چهره تحولات بر جای می گذارند.

در مدت کمی که با سایت "بالاترین" به عنوان بالا یار همکاری داشته ام. چند نکته اساسی را دریافتم که مایلم به عنوان طرح دیدگاه و بصورت جمعبندی در این نوشته به آنها بپردازم:

نکته اول: فضای بالاترین حیطه واقعی حضور "نحله های ایرانی" از منظر دیدگاه های متنوع و موجود در جامعه ایرانی است. میزان تاثیر گذاری این نحله ها هم به میزان رعایت قانون "برنده برنده" به شدت وابسته است.
نکته دوم: فقدان سازمان یافته گی  "اندیشه" در این سایت است. اگر بتوان جریان "داده ها" در این مجموعه را به رودخانه ای تشبیه کرد. 3 لایه حرکتی به وضوح مشاهده می شود:
1-      کف های روی جریان
2-      جریان اصلی وقابل ارزش گذاری (Main Stream)
3-      گل و لای چسبنده به سنگ های کف مسیل
اگر گل ولای چسبنده به سنگ های کف رودخانه ، میل به توقف جرکت "تاریخاً" موجود رودخانه را داشته باشند، اصلاً عجیب نیست. همان طوری که کف های روی رودخانه علیرغم "چشمگیر" بودن اساساً فاقد طول عمر قابل ارزش گذاری هستند و بودن ونبودنشان در مسیر حرکت "جریان اصلی جز "شرو شور" و "های وهوی" نمود دیگری نخواهد داشت.(هرچند در سر پیچ های اساسی بنظر برسد که این جریان بر روند مسیر حاکم شده است.)

و اما در مورد جریان اصلی (Main stream ) چیزی که بیشتر به چشم می خورد، حضور چشمگیر خبرگزاری های فارسی زبان کشور های خارجی است. همچنانکه در غیاب عقلانیت و شعورِ هدایت در رسانه های تحت انقیاد جناح حاکم در صدا و سیما و نشریات داخلی ،  "شبکه های خبری و اجتماعی" خارجی فضای اطلاع رسانی را در تسخیر خود گرفته اند. در سایت بالاترین نیز عملاً "خبر گزاری های فارسی زبان خارجی" حضور حداکثری خود را تحمیل کرده و براین حضور مداومت دائم می دهند.

بدیهی است که این مهم اتفاق نمی افتد مگر اینکه آنها با استفاده از ابزار خبرگیری و تولید خبر که در اختیار دارند. با ارضاء نیازهای خبری فعالین اجتماعی توانسته اند مسیر اصلی "جریان اصلی" انتقال اطلاعات را در اختیار بگیرند.
آنچه مغفول است حضور سازمان یافتۀ جریانات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی  در این جریان اطلاعات است. باید به  این نکته با توجه بیشتری نگریست، به آن فکر کرد و نگران  وضعیت جنگی عملاً موجود در تقابل دیدگاه هائی از جریانات اجتماعی و سیاسی که در حال اجرای پروژه "باخت باخت" و یا "برد، باخت" انرژی های موجود برای "تحول خواهی" را "مسموم، غیر مفید و مستهلک" می نمایند، بود.

به این موضوع فکر کنیم. در ذیل این نوشته در "بالاترین" و در قسمت نظرات در این خصوص با هم مجادله کنیم. تا شرایط و اطلاعات لازم برای تحلیل و ارائه راهکار های لازم برای تبدیل جریان اصلی (Main Stream)  به حرکتی در جهت مطالبات تاریخی مردم ایران در یک فرایند "برد ، برد" را گسترش دهیم.
این یک دعوت به حضوری مثبت و با "پرچم" برای جریانات فکری است؛ با "نظریه پردازی" به پیش رفت آن کمک کنیم.

18 تیر ماه 1391

No comments:

Post a Comment