Thursday, February 7, 2013

انقراض یا انقلاب؟ آیا یک شخص "انقلابی" می تواند "سیاستمدار" نباشد؟


وقتی حاصل کار 34 سال حکومتِ مصلحت، تقیه و دروغ، که در 25 سال گذشته تحت رهبری "فردی" قرار داشته:

-          نقیض حقوق بشر؛
-          نقیض دولت؛
-          نقیض انتخابات؛
-          نقیض محیط زیست؛
-          نقیض تولید؛
-          نقیض علم؛
-          نقیض خرد جمعی؛
-          و... است!
روشن است که "مدعی" انقلابی بودن بدون رعایت اصول سیاستمداری (دیپلماسی)، "نقضِ غرض" انقلاب بوده و تسلیم در برابر "انقراض" است!

19 بهمن 91

No comments:

Post a Comment