Tuesday, February 12, 2013

اعمال ارادۀ جامعه هنری در سینما؛ غیبت 12 کارگردانان نامی سینما در جشنواره و بیانیۀ اعتراضی هئیت داوران فیلم دهه فجر چه پیغامی داشت؟


هیچ اقیانوسی نیست که از قطره قطره های آب تشکیل نشده باشد!

اعتراض به سیاست های ضد هنری و حاکم شدن کسانی که به شغل آتش زدن سینما در قبل از انقلاب افتخار می کنند و در سالهای اخیر از هیچ توهین، آزار و اذیتِ به هنرمندان سینما دریغ نداشته اند، در مسالمت آمیزانه ترین بیان و با اقدامات مدنی به اطلاع مردم و جامعۀ مدنی رسانده شد. سپاس!

بزرگی و درایت سینماگران و کارگردانان نامی مردم نیاز به تفسیر ندارد. (لینک های خبری را در ذیل بخوانیم)


No comments:

Post a Comment