Sunday, February 3, 2013

نقدی بر مدیریتِ "موضوع داغ" در بالاترین - جلسهء 15 بهمن در مجلس


  
نکته اول: فضای بالاترین حیطه واقعی حضور "نحله های ایرانی" از منظر دیدگاه های متنوع و موجود در جامعه ایرانی است. میزان تاثیر گذاری این نحله ها هم به میزان رعایت قانون "برنده برنده" به شدت وابسته است.
نکته دوم: فقدان سازمان یافته گی  "اندیشه" در این سایت است. اگر بتوان جریان "داده ها" در این مجموعه را به رودخانه ای تشبیه کرد. 3 لایه حرکتی به وضوح مشاهده می شود:
1-      کف های روی جریان
2-      جریان اصلی وقابل ارزش گذاری (Main Stream)
3-      گل و لای چسبنده به سنگ های کف مسیل
اگر گل ولای چسبنده به سنگ های کف رودخانه ، میل به توقف حرکت "تاریخاً" موجود رودخانه را داشته باشند، اصلاً عجیب نیست. همان طوری که کف های روی رودخانه علیرغم "چشمگیر" بودن اساساً فاقد طول عمر قابل ارزش گذاری هستند و بودن ونبودنشان در مسیر حرکت "جریان اصلی بجز "شرو شور" و "های وهوی" نمود دیگری نخواهد داشت.(هرچند در سر پیچ های اساسی بنظر برسد که این جریان بر روند مسیر حاکم شده است.) (نقل از یادداشت: بالا بالابالاتر، هرجه بالاتر بهتر! هرچی بهتر زیباتر) – 18 تیر 91

از قبل معلوم بود که روز 15 بهمن 91 برگی در تاریخ ایران ورق خواهد خورد. هرچند کسی نمی تواند ادعا بکند که جزءبه جزء موضوعاتی که واقع شد را از قبل پیش بینی کرده بود، ولی می شد به راحتی در خصوص اینکه روز 15 بهمن و با شروع استیضاح وزیر احمدی نژاد جامعه آبستن تحولاتی خواهد بود را حدس زد.
در این موضوع و توسط دوستان کاربر 3 «موضوع داغ» ایجاد شد:

موضوع اول 4 ساعت قبل از موضوع دوم و قبل از شروع جنجالِ احمدی نژاد ایجاد شده بود. موضوع دوم با شروع جنجال (4ساعت بعد از موضوع اول) و موضوع سوم (1 ساعت بعد از موضوع دوم).
امروز 16 بهمن 91 است و من به عنوان کسی که موضوع اول را با علم به اینکه چرخهء این جلسهء مجلس به هر جهت که بچرخد مهمترین دستآوردِ آن برای جامعهء مدنی «تاکید بر قانون گریزیِ دولت احمدی نژاد و نکبتِ حاصل از آن خواهد بود» ایجاد کرده بودم. از دوستِ مدیری که این موضوع را از «موضوعات داغ» خارج کرد، سئوال می کنم که «آیا در تشخیصِ موضوعِ داغ خطا نداشته اند؟»
16 بهمن 91 

No comments:

Post a Comment