Wednesday, April 18, 2012

مردم قضاوت خواهند کرد!!در فضیلت دعوت آقای دکتر خزعلی برای انتخابات « تک رای » در تهران

واقعیت این است که انتخابات به مفهوم گزینش از میان چند گزینه معنی می دهد. در هر انتخاباتی که بی دغدغه از دغل بازی انجام می شود برآیند نیروهای اجتماعی به نسبت لیاقتشان سهم خود را به دست می آورند. صرفاً زمانی که غشی از جانب یکی از طرف های ذینفع در انتخابات تشخیص داده می شود، انتخابات به اختلافات تبدیل شده و توزیع سهم طرف های انتخاباتی بر اساس شایستگی آنها نخواهد بود.
واقعیت این است که صرفاً و حداکثر2% از جمعیت در یک جامعه در موقعیتی هستند که می توانند و یا انگیزه دارند صحت برگزاری یک انتخابات را زیر سئوال ببرند. مردم وشهروندان به هزار و یک دلیل خواهان جامعه ای هستند که آنها را «واندارد» تا مواظبت از صحت برگزاری انتخابات را نیز خود بر عهده داشته باشند.
این موضوع عیناً در رعایت انصاف و توصیه به اخلاق نیز تکرار می شود چه آنکه بخش حداکثری از مردم بطور معمول قادر به ستمگری  نسبت به دیگران نیستند آنچه از عامه مردم در یک جامعه سالم می توان انتظار داشت این است که ظلم را تحمل نکنند.
در رعایت و اولویت دادن مصلحت عمومی بر منافع شخصی نیز عیناً این وضعیت تکرار می شود، اکثریت آحاد جامعه پس اینکه در رعایت منافع جامعه از حقوق حداقلی خود نیز چشم پوشی کرده و با قناعت پیشه گی زندگی خود را اداره کردند،با پدیده هائی مشابه اختلاس 3 میلیارد دلاری ( مشت نمونه خروار) متوجه می شوند تمام تارهائی که با قناعت «ریسیده بودند» «رشته شده» و راه نجات مصلحت جامعه به سیکل معیوب قناعت بیشتر و زندگی حداقلی تر مبتلاست و آنها در این گردونه گرفتار، درحالیکه آن اقلیت 2% بالا معمولاً از این قناعت پیشگی معافند.
درخواست آقای دکتر مهدی خزعلی برای شرکت همه «معترضین» به سلامت انتخابات و دادن «یک تک رای» به آقای مطهری که علاوه بر نمایندگی حداقلی ازصدای اعتراضی مردم به گردش نا جور اوضاع در سالهای اخیر، حسب شناخت ایشان حداقل شخصی شهره به دروغگو بودن نیستند. با توجه به اینکه اصراری هم بر شمارش صحیح آرای ریخته شده به صندوق ها ندارند. این امکان را فراهم می نماید که در دور دورم انتخابات تهران  که به روال معمول تعداد شرکت کنندگان آن بایستی کاهش هم داشته باشد ( چرا که گزینه های ممکن محدود تر شده و شهروندانی که فقط به مهر شرکت در انتخابات نیاز دارند، معمولاً در این دور شرکت نخواهند داشت.) این فرصت را به معترضین به انتخابات قبلی می دهد که با «حضور» و«نمایش حضور» در حوزه های رای گیری اهمیت اجتماعی خود را به آدم وعالم نشان دهند.
فضیلت اول این پیشنهاد دعوت به حداقل عمل اجتماعی است. کنشگران اجتماعی اگر به حقانیت ادعای خود باور داشته باشند. در عصر اطلاعات وحضور آمارگیری های علمی متخصصین آمارگیری می دانند که برآورد تعداد معترضین در این اقدام وابسته به شمارش آرا نیست.
فضیلت دوم این پیشنهاد باز کردن راه مذاکره و مصالحه جهت اصلاح امور است که در صورت شمارش صحیح آرای اخذ شده و پذیرش اعتراض معترضین به دنبال آن ، فراهم خواهد شد.
در شرایطی که به خاطر حضور «دشمنان» واقعی و خیالی که به خاطر «مصالح جامعه» اجتماع بیشتر از دو نفر از معترضین به انتخابات سال 1388 غیر قانونی و خطرناک شده است. تامین حداقل امنیت برگزاری انتخابات اعلام شده توسط دولت مستقر، وظیفه ای است که نمی شود انجام نداد و تشخیص اینکه در این فرصت می توان راه های مدارای ملی را باز کرده و صفوف نفوذ «دشمنان» از «هر نوعی» را مسدود کرد، نهایت هوشمندی است. که فضیلت وجود این هوشمندی نزد یکی از فرزندان «زجرکشیده ملت» را می توان و باید، به تک تک آحاد جمعیت این سرزمین کهنسال، «تبریک» گفت.
30 فروردین 1391

No comments:

Post a Comment