Sunday, April 15, 2012

پاسخ به دعوت «دکتر مهدی خزعلی» در انتخابات دور دوم تهران


ما بسیاریم!!
اعلام حضور در زمین حریف ، هم تاکتیک هم استراتژی

1- تاریخ تحولات اجتماعی در جامعه ما سرعت چشمگیری داشته و ظرفیت سرعت گرفتن بیشتر آن هم وجود دارد.
2- در هزاره سوم میلادی جنبش آزادیخواهی ایرانیان جنبشی اصولاً مخالف با خشونت است وراه کارهای مسالمت آمیز – مثل شرکت در انتخابات - ما را به هدف خواهد رساند
3- «استیو جابز» به عنوان اسطوره دوران اخیر که فرا گیر ترین وسایل ارتباطی را که روزی کسی تصور وجود آنها را هم نداشت به جهانیان عرضه کرد ، می گفت « تولید محصولات ما نه برای برآورد کردن نیازهای موجود و شناخته شده مشتریان بلکه بر اساس نیازهائی که مردم برای زندگی بهتر در آینده به آنها نیاز خواهند داشت تعریف و تولید خواهد شد. بلا فاصله بعد از فوت « استیو جابز » میلیون ها دستگاه «اپل » در سراسر گیتی خبر فوت ایشان را در اختیار مردم قرارداد – امری که برای اولین بار در تاریخ اتفاق افتاد-
4-  انتخابات مجلس نهم در ایران در حال برگزاری است.
1-      حاکمان فعلاً حاکم تمام داشته های خود را از بسیج مردمی تا تبلیغات در میزان مشارکت  مردم ایران برای شرکت در این انتخابات رو نمائی کرده اند.
2-       با داغ و درفش و زندانی کردن فعالین سیاسی و اجتماعی و تهدیدات جدید آنها پیغام عدم علاقمندی شان به شرکت « ما بسیاریم ها » در این انتخابات را به گوش جهانیان رسانده اند و می رسانند.
3-       برای حوزه انتخاباتی تهران انتخاب 25 نفر از لیست 50 نفر باقی مانده،  لابدی ناکزیر است.
4-      در دوردوم انتخابات تهران وبا توجه به کاندیدا های باقی مانده دامنه انتخاب به شدت برروی:
1-      تعداد رای منتخب اول تهران،
2-      و گزینش مابین لیست «پایداری» در یک سو و لیست «صدای ملت » و « اصولگرایان»    از سوی دیگر، محدود شده و اهداف و برنامه های کلیه نیروهای حاضر در بلوک قدرت در این خصوص از قبل تعریف شده و دیگر آقایانی که خود را به کری و کوری زده اند و منکر شنیدن صدای شهروندان «آرزومند مدیریت سالم و علمی» در کشورهستند، نمی توانند مواضع خود را عوض کرده و ادای گربه مرتضی علی را در بیاورند.
5-      مهندسین؟ انتخاباتی حاکمان قبل از شروع انتخابات پروژه خود را تمام شده می دانستند و جشن پیروزی را شروع کرده و در میتینگ های انتخاباتی « این حضور میلیونی مردم در انتخابات» را به همدیگر تبریک می گفتند. باید کنار بنشینند و ناظر بر پیش رفت امور در دور دوم باشند. (البته هنوز داغ و درفش کور می تواند ابزاری برای نا امید کردن مردم از «اعلام حضور» در این مرحله باشد – یاد شعارهای انقلاب می افتم که می گفتیم توپ تانک مسسل دیگر اثر ندارد-)
 «ما بسیاریم»
1-      در دوسال گذشته و در تمرین اعلام حضور «مابسیاریم» در یکی از برنامه های ورزشی 90 ما بسیاریم را با جواب «اس ام اسی» «نامریوط» به سه گزینه نشان دادیم.
2-      چهارده سال پیش ، برای اعلام حضور در مقابل « نادیده گرفته شدن » حماسه « دوم خرداد 1376 » را آفریدیم  وبا  عدم انتخاب ناطق نوری،  «خاتمی » را رئیس جمهور کردیم.
3-      اکنون می توان با دادن یک «تک رای» در تهران بزرگ، برای اعلام  حضور «سلبی » در این انتخابات – به کسی که اندکی احترام برای  مردم قائل هست - اعلام حضور کرد.
4-      خرج این اعلام حضور زیاد نیست ، تمامی ابزار مورد نیاز «مدرن» و« مسالمت آمیز» است و با اعلام گسترده این حضور می توان حاکمان را که در موقعیت «آچمز» قراردارند وادار به شنیدن صداهائی کرد که – نمی خواهند-  ویا  قادر به شنیدن آنها نیستند.
5-       در تهران و با اعلام آشکار از قبل،  با آرای  بیش از چهار میلیون نفر معترضین انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ، می توان  یک کاندید  را با رای بالای 3 میلیون نفر انتخاب کرد و آنرا در مقابل چشم جهانیان قرارداد و هزینه « نادیده انگاشتن ما بسیاریم» را تا حد غیر قابل پرداخت بالا برد.

 ما بسیاریم ها!!

کمتر از 20  روز برای اعلام این مدل جدید از «حضور» وقت باقی است رهبران اجتماعی «مابسیاریم» در معرض آزمونی بزرگ هستند.  لطفاً از همه رهبران و نخبگان آرزومند ایران سرافراز بخواهیم تصمیم «مدرن» ، «مسالمت آمیز» و«سلبی» مورد نیاز را اتخاذ کنند و تنها خواسته ما این هست که عدم علاقمندی مان  به نادیده شدن را به حکام و جهانیان نشان دهیم.
  «ما بسیاریم ها» به احترام شهدا ، زندانی ها، رهبران در حصر و بویژه به احترام صف شکن جبهه ها « دکتر مهدی خزعلی» و به پاس اعتصاب غذا توسط ایشان ، بایددر «دور دوم»  انتخابات تهران مجلس نهم شرکت کنیم.
شعارهای ما در این شرکت در انتخابات که در سکوت و لاجرم «مسالمت آمیز ترین شکل» بیان می شود و می تواند به  گوش هر کسی برسد، این است: مابسیاریم!! زندانی سیاسی نمی خواهیم!! خواسته های مهدی خزعلی برای آزادی وجمع کردن بساط تزویر و ریا و دروغ ... مورد تائید ماست
مطالبه دادن یک«تک رای»  به کسی که « دروغ گفتن  را کار بدی بداند» بر عهده رهبران جنبش سبز و هر جریان سیاسی مورد احترام «ما بسیاریم ها» است.
تاریخ را با گوشت و پوست و استخوان می سازیم!! این یک فرصت «لاجرم  تاریخی » است که می توان با فریاد سکوت و در «زمین حریف» گوش اهریمنان را کر کرد؟ نتیجه این تاکتیک استراتژیک غیر قابل دیده نشدن است ، با این اقدام دنیا در مقابل  عظمت فرهنگ صلح طلبانه مردم ایران  سر تعظیم فرود می آورد و بدیهی است سندی برای  خطای رهبران در نا دیده گرفتن نتیجه انتخابات 22 خرداد 1388 خواهد بود و اگر ما این کار را نکنیم « تاریخ درمورد نسل حاضر قضاوت سختی خواهد داشت.»
 وقت تنگ است.


فروردین 1391  تهران

No comments:

Post a Comment