Thursday, November 14, 2013

خطاب به جبهه تلاشگران برای صلح و سعادت بشری! «تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد.» یعنی چه؟


میرحسین خواسته که «آرامش خود را از دست ندهید»:

او بیشتر از هرکسی، سیاست های فرافکنی و تاباندن نور پروژکتورهای "عوضی" بر روی مسائل و مشکلات موجود اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را می داند. هوشمندی زیادی هم لازم نیست که مسببین فلاکت زندگی و تهدید "سپهر" حیات اجتماعی، بتوانند بفهمند که در مقابل "درایت جامعۀ مدنی" اشک تمساح که سهل است! ترفندهای خاخامی "جنگ طلبان" راست افراطی در اسرائیل هم چاره ساز برای جلوگیری از فروپاشی اعتبار اجتماعی آنها نخواهد بود.

بلاهت اشکار است که کسی فکر بکند، با - مثلاً - واگذار کردن "خط موبایل" میرحسین و یا "گاز" گرفتن دختران ایشان، می تواند روی "شبکۀ عصبی" جامعۀ مدنی راه برود! و...  یا مسیر توجهات مدنی را با آتش بازی موشکی که فقط به منظور تحریک "افکار عمومی" دنیا برای دامن زدن به خشونت و ناامنی بکار می آید، تحریک کرده دنیای متمدن را به «صحنه آرایی خطرناک» خود بکشاند.

در هفته گذشته "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا، وقتی عین جملۀ تاریخی میرحسین را در مورد اینکه «تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد» تکرار می کرد، اشاره به همین واقعیت داشت و کسانی را در سنای آمریکا، مجلس نمایندگان و لابی های افراطی اسرائیلی   مورد خطاب داشت که: «آتش فتنه ای را بر می افروزند» که، با درگیر شدن در آن، بزرگترین خسارت های تاریخی برای مردم ایران، منطقه و دنیا می تواند ببار آید!

آرامش خود را حفظ خواهیم کرد؛

آشوب و ناامنی، فقر و فلاکت، دزدی و دروغ، دارهای اعدام ، ترور و چاقوکشی ترفندهای شناخته شده ای هستند که "جامعۀ مدنی" در ایران بنیانِ تمامی این "ناترازی"ها را می شناسد! مردم با مشارکت و درایت "مدنی" و در کمال خونسردی، و حتی در صورت نیاز با «بایکوت مسببین»، این "ناترازی" ها را مدیریت خواهند کرد. (همان گونه که تا امروز کرده اند)

سخن آخر اینکه:

از ادعای مجدد امارات در مورد جزایر ایرانی، عقب نشینی های نتانیاهو و کابینه اسرائیل از ساخت 240 هزار واحد مسکونی در اراضی اشغالی و تلاش نمایندگان راست افراطی برای تصویب تحریم های بیشتر علیه برنامۀ هسته ای ایران؛ صدای ناخوش آیندِ، کوبیدن بر طبل های جنگ و ناامنی شنیده می شود. در چنین روزهایی که «صحنه سازی خطرناک» در جریان است، زمان مناسبی برای ایجاد بزرگترین "جبهه وحدت برای صلح و سعادت" با پیشقراولی جامعۀ مدنی در ایران است.

روحانیت مسئول، دولت یازدهم، فعالین اجتماعی، هنرمندان، ورزشکاران، ریش سفیدان مذاهب و ادیان، بزرگان اقوام و نخبگان ترک، کرد، عرب، بلوچ و... همۀ کسانی که قلبی برای تپیدن بخاطر سربلندی ایران دارند، حق و وظیفه خواهند داشت، برای حفظ و گسترش صلح و سعادت بشری؛ تمامی توان خود را در مسیر برچیدن تسلیحات کشتار جمعی در منطقه و جهان متمرکز نمایند؛ و با حفظ آرامش در مقابل موج اندازی کسانی که - با احترام و یا بدون احترام - باید از عرصۀ سیاست و اقتصاد ایران کنار گذاشته شوند، رهنمود «تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد» را به منصۀ ظهور بگذارند!

کوتاهترین و سهل الوصول ترین راه برای دستیابی به این مهم، تلاش برای موفقیت نمایندگان ایرانی و نمایندگان 5+1 در حصول توافق در مذاکرات 29 آبان - 20 نوامبر - است و برای آن جبهۀ تلاشگران "صلح و سعادت" بشری را از مساجد در کم جمعیت ترین مناطق در ایران تا کاخ سفید در آمریکا می توان و باید گسترش داد!

پنجشنبه 23 ابان 92
(نقل از فیس بوک احمد سخایی)

No comments:

Post a Comment