Thursday, August 8, 2013

در نقد نامۀ منتسب به 55 زندانی سیاسی به رئیس جمهور آمریکا؛ اصلاح طلبان حکومتی از هول حلیم در دیگ!؟


این نوشته به احترام و در دفاع از زندانیان سیاسی محترمی، که نامۀ منتسب به 55 زندانی سیاسی به اوباما را امضاء کرده اند، نوشته شده و صاحب این قلم ضمن دفاع از حقوق و مطالبات آنها شهادت می دهد که احساس مسئولیتی که در "گذشت از مصائبی" که بر آن بزرگواران رفته را در مقام اولویت دادن به نیازهای اجتماعی شهروندان و در طی چهار سال گذشته - همواره - شاهد بوده و محترم می داند.
****
در کمال شگفتی و بعد از "رپورتاژ مدنی" برای نشان دادن وجود جنبشی در مقابل تحریمات مالی، نفتی و سیاسی جمهوری اسلامی - که با هوشمندی تمام ارکان تبلیغات فریبکارانۀ ماشین حکومت کودتایی را در ایران "تهدید" به زمین گیری کرده است-، توسط سرمایه داری رانتیر ایرانی و بلافاصله بعد از انتخابات و برای مصادرۀ آثار مثبت اقدام میلیونی مردم در انتخابات به راه انداخته شده است، نامۀ (اینجا بخوانید) منتسب به 55 فعال سیاسی اصلاح طلب که امضاء محسن میردامادی بر تارک آن نشسته است را شاهد هستیم.

روشن است که مخاطب نامه مذکور "اوباما" رئیس جمهور آمریکا نمی تواند باشد. چرا که در حداقل تماس های مستقیم اوباما با افکار عمومی در ایران که به سالی یکی دو پیام نوروزی و... محدود می شود، اوباما به روشنی نشان داده که با مشکلات احتمالی که تحریم های مالی و نفتی برای مردم ایران ایجاد خواهند کرد، آشنا است و به آنها اشراف دارد.

مخاطب این نامه، افکار عمومی در ایران و جنبش سبز مردم ایران نیز نمی تواند باشد، چرا که هنوز اقدامات حداقلی در جهت شنیده شدن صدای مردم ایران در نقد مدیریت 8 سالۀ رئیس جمهور منصوب و هم نظر با نظر خامنه ای آشکار نشده است.

پس مخاطب این نامه کیست؟

به  نظر می رسد این نامه برای جلب نظر "دژخیمی" نوشته شده است که اصلاً وجود خارجی ندارد، هر چند که بهانۀ موثری خواهد بود که سران کودتا انگیزۀ بیشتری برای حفظ موقعیت "گروگانی" نویسندگان این نامه را داشته باشند.

نویسندۀ اصلی این نامه و مغز متفکری که این "لقمه" را برای امضاء کنندگان آن گرفته است، فکر کرده با این نامه می تواند در قلب رهبر "معظم" جایی باز کرده از فرصت ایجاد شده به نفع جریان اصلاح طلبی حکومتی استفاده نماید.

به نظر این قلم این نامه و اقداماتی از این دست که در اثر شنیدن بوی کباب احتمالی نوشته شده است، صرفاً می تواند برای دور زدنِ "هاشمی" و "ائتلاف جنبش سبز، خاتمی و هاشمی با دولت روحانی" نوشته شده باشد. این همان دیدگاهی است که در اسفند 91 اعلام می کرد، در صورتیکه خاتمی در انتخابات کاندیدا نشود، نمی بایستی در انتخابات شرکت کرد.

لازم است، به اطلاع  جماعت "اصلاح طلبان حکومتی" که نه نسبتی با مشکلات و مصائب مردم دارند و نه درکی از اهمیت وحدت نظر و عمل در شکل گیری دولت ائتلافی روحانی، هاشمی و خاتمی! برسانم که بویی که حس کرده اند، حتماً بوی کباب نیست و آنها فقط با این اقدامات کودکانه، فرآیند ختم حصر و زندان فعالین اجتماعی را در ایران به تاخیر خواهند انداخت!
جمعه 18 مرداد 92

در این رابطه مطالعۀ یادداشت های تحلیلی ذیل توصیه می شود.


No comments:

Post a Comment