Sunday, February 26, 2012

ما «واقعاً » بسیاریم؟

ما بسیاریم!!
اعلام حضور در زمین حریف ، هم تاکتیک هم استراتژی

1-    تاریخ تحولات اجتماعی در جامعه ما سرعت چشمگیری داشته و ظرفیت سرعت گرفتن بیشتر آن هم وجود دارد،
2-    در هزاره سوم میلادی جنبش آزادیخواهی ایرانیان جنبشی اصولاً مخالف با خشونت است وراه کارهای مسالمت آمیز مثل شرکت در انتخابات - ما را به هدف خواهد رساند.
3-    « استیو جابز» به عنوان استوره دوران اخیر که فرا گیر ترین وسایل ارتباطی را که روزی کسی تصور وجود آنها را هم نداشت به جهانیان عرضه کرد ، می گفت « تولید محصولات ما نه برای برآورد کردن نیازهای موجود و شناخته شده مشتریان بلکه بر اساس نیازهائی که مردم برای زندگی بهتر در آینده به آنها نیاز خواهند داشت تعریف و تولید خواهد شد. بلا فاصله بعد از فوت « استیو جابز » میلیون ها دستگاه «اپل » در سراسر گیتی خبر فوت ایشان را در اختیار مردم قرارداد امری که برای اولین بار در تاریخ اتفاق افتاد-
4-    انتخابات مجلس نهم در ایران در حال برگزاری است.
1-    حاکمان فعلاً حاکم اصلاً نیازی به « ما بسیاریم » مردم ایران برای شرکت در این انتخابات ندارند.
2-    با داغ و درفش و زندانی کردن فعالین سیاسی و اجتماعی و تهدیدات جدید آنها پیغام عدم علاقمندی شان به شرکت « ما بسیاریم ها » در این انتخابات را به گوش جهانیان رسانده اند و میرسانند.
3-    برای هرکدام از حوزه های انتخاباتی و هر صندلی نمایندگی حداقل 3 نفر رزرو، کاندیدا آماده کرده اند.
4-    در مدت زمان باقی مانده برای انتخابات امکان حضور «ایجابی» هیچ جریان سیاسی جدید در این انتخابات وجود ندارد. ( مهندسین انتخاباتی حاکمان از الان پروژه خود را تمام شده می دانند و جشن پیروزی را شروع کرده و در میتینگ های انتخاباتی « این حضور میلیونی مردم در انتخابات» را به همدیگر تبریک می گویند.)
«ما بسیاریم»
1-    در دوسال گذشته و در تمرین اعلام حضور « مابسیاریم» در یکی از برنامه های ورزشی 90 ما بسیاریم را با جواب «اس ام اسی» «نامریوط» به سه گزینه نشان دادیم.
2-    چهارده سال پیش ، برای اعلام حضور در مقابل « نادیده گرفته شدن » حماسه « دوم خرداد 1376 » را آفریدیم  وبا  عدم انتخاب ناطق نوری،  «خاتمی » را رئیس جمهور کردیم.
3-    هنوز می توان یک لیست 30 نفره در تهران و لیست مناسب در برخی شهرهای کوچک و بزرگ برای اعلام  حضور « سلبی » در این انتخابات کسانی که اندکی احترام به مردم حداقل هوادار خودشان قائل هستند دست چین کرد.
4-    خرج این اعلام حضور زیاد نیست ، تمامی ابزار مورد نیاز «مدرن» و« مسالمت آمیز» است و با اعلام گسترده این حضور می توان حاکمان را در موقعیت «آچماز» قرارداد.  می شود در تهران و با اعلام آشکاراز قبل  بیش از چهار میلیون نفر ،  لیستی را که مورد نظر حاکمان نیست، انتخاب کرد و آنرا در مقابل چشم جهانیان قراردادو هزینه « نادیده انگاشتن ما بسیاریم» را تا حد غیر قابل پرداخت بالا برد.
ما بسیاریم ها!!
فقط 3 روز برای این اعلام این مدل جدید از حضور وقت باقی است رهبران اجتماعی «مابسیاریم» در معرض آزمونی بزرگ هستند لطفاً از همه رهبران و نخبگان آرزومند ایران سرافراز بخواهیم تصمیم «مدرن» ، « مسالمت آمیز» و«سلبی» مورد نیاز را اتخاذ کنند و تنها خواسته ما این هست که عدم علاقمندی ما به نادیده شدن را به حکام و جهانیان نشان دهیم.
ما، «ما بسیاریم ها» به احترام شهدا ، زندان نگهداشته شده ها، رهبران در حصر جنبش سبز « میرحسین » ،«رهنورد»و «کروبی» و بویژه به احترام صف شکن جبهه ها « دکتر مهدی خزعلی» و تقاضای شکستن اعتصاب غذا توسط ایشان روز جمعه باید در انتخابات مجلس نهم شرکت کنیم.

شعارهای ما در روز جمعه که در سکوت می توان آنرا فریاد زد و گوش اهریمنان را با آن کر!! این است.
مابسیاریم!!
زندانی سیاسی نمی خواهیم!!
خواسته های مهد ی خزعلی برای آزادی وجمع کردن بساط تزویر و ریا و دروغ ... مورد تائید ماست.

تهیه لیستی از کاندیدا ها که حتماً باید حداقل 30 نفر باشند و حداقل « دروغ گفتن  را کار بدی بدانند» بر عهده رهبران جنبش سبز و هر جریان سیاسی مورد احترام «ما بسیاریم ها» است.

تذکر: وحدت رویه همه « ما بسیاریم ها » پاشنه آشیل این تاکتیک است و مسئولیت رهبران اجتماعی در این تصمیم بیشتر است پس قبل از هر اقدام اجرائی همه باید روی آن توافق داشته باشند.

آیا می توان با فریاد سکوت و در «زمین حریف» گوش اهریمنان را کر کرد؟
امیدوارم و اگر می شود و ما این کار را نکنیم « تاریخ درمورد نسل حاضر قضاوت سختی خواهد داشت»
وقت تنگ است.
           
           
7 اسفند 1390  تهران         

No comments:

Post a Comment