Saturday, July 16, 2016

trump effect - نفیر "آخرین جیغ بنفش" و... سیاست ما - 5
در یادداشت «نظریهای بر "تاریخ مصرف اردوغان" و حزب عدالت و توسعه در ترکیه» که از قضای روزگار، در چنین روزهایی در سال پیش (26 جولای 2015) نوشته شده است. تحلیلی داشتیم از «تاریخ مصرف کودتاچی»های دوران حاضر، همان جریان های تاریخی که قادر به رقابت آزاد در عرصه سیاست و انتخابات دمکراتیک (با خوبی ها و نکات ضعفی هم که دارد) نیستند.

از دروغ هایی که برای بدست آوردن Brexit در لندن لازم است تا گفته شود! تا دلقک بازی های دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا. از آخرین تلاش های "داعش بازی در سوریه، عراق،... و اروپا" تا بازار گرمی های منطقه ای در قالب "ننه من غریبم در خاورمیانه و روسیه" یک قاعده و روال منطقی بیشتر در پیش رو ندارم.

«از کوبانی!؟ تا رشد و توسعه برای عبور از معضلات "هم زیستی با زمین"!؟ در کدام سمت تحولات قرار داری؟!»


«کودتا مرد است! زنده باد جمهوری!»

(یکشنبه 27 تیر 95)
شمارش معکوس: (تا 18 جولای فقط یک(1) روز، و تا 20 جولای تنها سه(3) روز باقی است.)

(نقل از صفحه فیس بوک - احمد سخایی)

No comments:

Post a Comment